Objectief – Onafhankelijk – Onderbouwd

De 3 O's van VitamineKiezer

Deze drie principes zitten in ons DNA. Ze liggen ten grondslag aan alles wat we doen.  Lees verder wat wij daarmee bedoelen.

Objectief

Onze methode voor het bepalen van de Viki-kwaliteitsscore voor supplementen is objectief. Zo laten we een zo groot mogelijke variatie aan producten toe van zeer matige tot hoge kwaliteit en van heel goedkoop tot zeer prijzig. Alle producten worden op exact dezelfde manier beoordeeld in ons kwaliteitsscoremodel. We onderzoeken uitvoerig en op zoveel mogelijk aspecten. Daarbij laten we ons niet beïnvloeden door belangen van wie dan ook. Uiteindelijk maken we onze eigen afwegingen en bepalen zelf wat de belangrijkste aspecten zijn voor de kwaliteit en welke al of niet meetellen in de Viki-kwaliteitsscore.

Bij de productbeoordeling is online informatie op de website van de leverancier en/of producent leidend. Wij vinden dat iedereen primair op basis van goede, juiste en complete online informatie een goede keuze moet kunnen maken bij het online kopen van een product. Toch kijken we ook naar verpakkings- en etiketinformatie van het product, met name om te checken of deze compleet is en consistent met overige informatie. 

Onafhankelijk

Viki is een onafhankelijk bedrijf. We hebben onafhankelijkheid in onze missie vastgelegd. Er is geen voorkeur voor bepaalde merken, producten of leveranciers van supplementen. Uit principe sluiten we geen producten uit in onze vergelijker. We hebben geen specifieke belangen of aandelen met bepaalde merken of producten in één van onze vergelijkers. En er wordt niet gediscussieerd over de uitkomst van onze reviews en kwaliteitsscore voor supplementen. De enige relatie met leveranciers staat toegelicht in ons verdienmodel. Deze is gelijkwaardig voor alle producten en zo blijven we onafhankelijk.  

Onderbouwd

Onze aanpak en ons score-model zijn goed onderbouwd. De normen en adviezen van de gezondheidsraad en andere Europese en Nederlandse instanties vormen hierbij het uitgangspunt. Daarnaast volgen we de uitkomsten van de wetenschap op de voet. Daardoor kunnen we recente wetenschappelijke resultaten meewegen die nog lang gemeengoed zijn.

Soms wijken we ook bewust af van de officiële standpunten, bijvoorbeeld als we vinden dat de consument onvoldoende wordt beschermd (zoals bij sommige E-nummers) of als (Europese) normen en adviezen achterlopen bij recente wetenschappelijke inzichten. Een voorbeeld hiervan zijn enkele aanbevolen dagelijkse hoeveelheden voor vitamines en mineralen in relatie tot de “schijf van vijf”. Ook tellen we in een enkel geval breed geaccepteerde praktijkervaringen van artsen, specialisten, (orthomoleculaire) therapeuten en onderzoekers mee in de Viki-kwaliteitsscore. Daarin zijn wij uniek. In onze blogs zullen we op onderdelen meer uitleg geven wat we belangrijk vinden voor een goede evenwichtige kwaliteitsscore.