Vind supplementen met specifieke keurmerken

Vind producten en leveranciers met specifieke keurmerken en certificeringen die passen bij jouw overtuigingen. Ook lichten we de betekenis van de diverse keurmerken toe.

Vitaminekiezer Kiest keurmerken supplementen

FSC, NZVT, MSC, HACCP, EMAS… Allemaal verschillende keurmerken die op verpakkingen van supplementen staan, maar wat betekenen ze eigenlijk?

 

Wat zijn keurmerken?

Een keurmerk is een merkteken dat bewijst dat iets is goedgekeurd en de vereiste kwaliteit heeft. Keurmerken helpen je kiezen voor gezonde of duurzame producten of in ons geval supplementen. De woorden certificaat en keurmerk worden echter vaak door elkaar gebruikt. Een keurmerk is het logo of de afbeelding dat op een product staat. Maar er gaat veel aan vooraf voordat een logo op een product mag worden geplaatst. Dit hele proces van de keurmerkverlening heet certificatie. Het certificaat geeft dus het recht om het keurmerk te plaatsen op het product.

Er zijn ook certificeringen en keurmerken die een indicatie geven van de kwaliteit van het productie proces of de veiligheid. Meestal staat er een organisatie achter die vanuit een bepaalde overtuiging of visie specifieke eisen stelt aan producten. Denk aan vegetarisch, biologisch, vrije uitloop eieren, etc. Certificeringen hebben meestal het doel om aan bepaalde kwaliteitsstandaarden te voldoen.

 

Kwaliteitsborging van keurmerken

Voordat een keurmerk-logo op een productverpakking mag staan, moet het product dus voldoen aan de eisen die door de achterliggende organisatie zijn gesteld. Deze eisen zijn echter wel verschillend per keurmerk. Vaak controleert de organisatie achter het keurmerk of het product voldoet aan de eisen, voordat het keurmerk op de verpakking mag worden geplaatst. Er bestaan ook keurmerken op basis van vrijwilligheid, waarbij men zelf aangeeft dat men zich aan de eisen houdt en waar niet of nauwelijks wordt gecontroleerd door onafhankelijke partijen. Let daar op bij de keurmerken.

 

Welke keurmerken tellen mee bij de kwaliteitsscore van VitamineKiezer?

VitamineKiezer geeft in het algemeen geen hogere kwaliteitsscore voor een vegetarisch product omdat het vegetarisch is. Onze primaire focus ligt op de bewezen effecten voor de gezondheid. Daarom vinden we het wel belangrijk dat producten veilig zijn en dat de productie kwaliteit is gewaarborgd door goede interne kwaliteitssystemen voor het productieproces en in de hele keten. Dus keurmerken zoals GMP, HACCP, ISO, etc… tellen wel degelijk mee in de kwaliteitsscore. Daarnaast zijn er keurmerken die veel gebruikt worden bij de omega-3 vetzuren supplementen die te maken hebben met duurzame visvangst. Maar vaak tegelijkertijd stellen ze ook eisen aan de versheid van de vis (oxidatiegraad) of de zuiverheid van de vis (de vervuiling voor pesticiden, PCB’s en andere gifstoffen uit het milieu). Deze keurmerken tellen dan ook mee in de kwaliteitsscore voor de Omega-3 vetzuren supplementen. Klik hier voor de omega-3 vergelijker en kijk in de linkerkolom bij de filter ‘keurmerken’.

 

Op welke keurmerken moet je letten?

Dat maakt ons niet uit. Het is afhankelijk van je eigen wensen en overtuigingen door welke keurmerken en certificeringen jij je wilt laten leiden bij de aankoop van je supplementen. VitamineKiezer helpt je daar graag bij zodat je makkelijker kan zoeken naar supplementen die voldoen aan jouw voorkeuren en leefstijl. Daarom hebben wij een lijst met de meest voorkomende keurmerken voor vitamine en mineralen supplementen opgenomen in het producten overzicht. Klik op de filter ‘keurmerken’  in de linkerkolom om op keurmerk te filteren. Hieronder geven we een lijst met keurmerken die vaak gebruikt worden in de supplementen branche. Voor meer informatie hebben we een link naar de betreffende website voor je toegevoegd.

 

EKO

Alle producten met een EKO-keurmerk worden geproduceerd volgens de Europese regels voor de biologische landbouw. Met het EKO-keurmerk laten Nederlandse ondernemers zien dat zij nog verder verduurzamen op het gebied van dierenwelzijn, natuurontwikkeling en bodembeheer. Meer transparantie is hiervan het gevolg.

Kijk voor meer informatie op https://www.eko-keurmerk.nl/

Vitaminekiezer kiest keurmerk EKO

SKAL

Het biologische SKAL keurmerk, is een Europees keurmerk. Skal Biocontrole zet zich in als onafhankelijk toezichthouder voor aantoonbare betrouwbaarheid van biologische producten die in Nederland worden geproduceerd en verpakt. Het woord ‘biologisch’ is een wettelijk beschermde term. Het mag alleen door biologisch gecertificeerde bedrijven worden gebruikt. Een product mag alleen biologisch worden genoemd als het productieproces aan de wettelijke voorschriften voldoet.

Kijk voor meer informatie op https://www.skal.nl/

Vitaminekiezer kiest keurmerk skal

SKAL NL-BIO-01

Skal Biocontrole zet zich in als onafhankelijk toezichthouder voor aantoonbare betrouwbaarheid van biologische producten die in Nederland worden geproduceerd, verpakt en geëtiketteerd. Op deze producten mag de code: SKAL NL-BIO-01 worden geplaatst.

Kijk voor meer informatie op https://www.skal.nl/

Vitaminekiezer kiest keurmerk SKAL NL-BIO-01

Nederlands Zekerheidssysteem Voedingssupplementen Topsport (NZVT)

Producten met het Nederlands Zekerheidssysteem Voedingssupplementen Topsport (NZVT) logo, zijn schoon van doping. Elke productie batch wort apart getest op doping. Voor topsporters is het aan te raden alleen supplementen te gebruiken die dit keurmerk bevatten, omdat ze anders een risico lopen op een positieve dopingtest door het gebruik van voedingssupplementen. Daarnaast moeten sporters altijd controleren of het batchnummer van het product is vrijgegeven. Op de app supplementenwijzer kan je elk batchnummer controleren op vrijgifte.

Kijk voor meer informatie op https://www.dopingautoriteit.nl/programmas/nzvt

Vitaminekiezer kiest keurmerk NZVT

Forest Stewardship Council (FSC)

Het Forest Stewardship Council (FSC) is in 1993 opgericht in Toronto, Canada. Het FSC keurmerk voor duurzaam bosbeheer geeft aan dat het hout, dat is gebruikt voor de verpakking, afkomstig is uit een bos dat onafhankelijk is beoordeeld als een goed beheerd bos volgens normen voor milieu (duurzaam), sociale omstandigheden en economie. Het leefgebied van planten en dieren worden hierdoor beschermd met respect voor de rechten van de lokale bevolking en bosarbeiders.

Kijk voor meer informatie op http://www.fsc.nl/nl-nl/fsc/waarom-fsc/de-fsc-principes

Vitaminekiezer kiest keurmerk FSC

Marine Stewardship Council (MSC)

Vis(olie) supplementen met het keurmerk van de Marine Stewardship Council (MSC) zijn afkomstig van duurzame visserij voor (wilde) vis. Duurzame visserij betekent dat de visserij zo min mogelijk belastend is voor milieu en natuur en niet bijdraagt aan overbevissing van de zee. Het MSC-label mag alleen worden gebruikt als er door een onafhankelijke partij is gecontroleerd of de vis daadwerkelijk van duurzame herkomst is  in de gehele logistieke keten.

Kijk voor meer informatie op https://www.msc.org/nl 

Vitaminekiezer kiest keurmerk MSC

Aquaculture Stewardhip Council (ASC)

Aquaculture Stewardhip Council (ASC) heeft het doel om de visserij voor kweekvis te hervormen naar ecologische duurzaamheid en sociale verantwoordelijkheid met behulp van efficiënte marktwerking die waarde creëert in de hele keten.

Kijk voor meer informatie op https://www.asc-aqua.org/nl/

Vitaminekiezer kiest keurmerk ASC

Friends fo the sea (FOS)

Het Friends fo the sea  keurmerk, ook wel FOS genoemd, is een internationaal certificaat op het gebied van duurzame visserij en aquacultuur. Zo worden er bij omega-3 supplementen  gelet op de ingrediënten van visvoeding, de traceerbaarheid, geen gebruik van GMO’s en sociale aansprakelijkheid.

Kijk voor meer informatie op https://friendofthesea.org/

Vitaminekiezer kiest keurmerk friend of the sea

ECO Harvesting

Het ECO-Harvesting keurmerk geeft aan dat er milieuvriendelijke technologie is toegepast om krill te vangen. Dit gebeurt met behulp van een speciaal ontworpen sleepnetsysteem en directe slangverbinding tussen het sleepnet en het vaartuig. Zodoende worden ongewenste vissoorten (niet-krill soorten) niet gevangen en blijven ongedeerd.

Kijk voor meer informatie op https://www.akerbiomarine.com/

Vitaminekiezer kiest keurmerk ECO harvesting

Europees Eco-Manamengt and Audit Schema (EMAS)

Het Europees Eco-Manamengt and Audit Schema (EMAS) keurmerk is ontwikkeld door de Europese commissie voor bedrijven en andere organisatie om hun milieuprestaties te evalueren, rapporteren en verbeteren. Het logo is wereldwijd toepasbaar. Alle economische en dienstsectorbedrijven die zijn of haar organisatie wil verbeteren ten aanzien van  milieuprestaties, kunnen het EMAS logo dragen.

Kijk voor meer informatie op https://ec.europa.eu/environment/emas/index_en.htm

Vitaminekiezer kiest keurmerk EMAS

FSSC 22000

Het FSSC 22000-certificaat is een internationale voedsel veiligheid en voedselveiligheidsstructuur. Het heeft betrekking op de hele leveringsketen. Kortom: van de inkoop en productie van de grondstoffen tot de verwerking, productie, distributie en consumptie van de eindproducten. FSSC 22000 kijkt, naast voedselveiligheid ook naar de bedrijfsprocessen.

Kijk voor meer informatie op https://www.fssc22000.com/

Vitaminekiezer kiest keurmerk FSSC 22000

Good Manufacturing Practice (GMP)

Good manufacturing practice is een kwaliteitsborgingssysteem voor de farmaceutische industrie, de cosmetische industrie en voedingsmiddelenindustrie. Het zorgt ervoor dat geneesmiddelen consistent worden geproduceerd en dat alle gerelateerde processen zijn gevalideerd. De kwaliteit en de samenstelling van een geneesmiddel kan alleen worden gewaarborgd indien het hele productieproces op een nauwkeurig voorgeschreven en gecontroleerde wijze wordt uitgevoerd en periodiek wordt gevalideerd.

Kijk voor meer informatie op https://www.who.int/biologicals/vaccines/good_manufacturing_practice/en/

Vitaminekiezer kiest keurmerk GMP

Global Organization for EPA and DHA Omega-3’s (GOED)

GOED is een vrijwillige kwaliteitsstandaard voor de omega-3 industrie die de focus legt op wereldwijd geldende kwaliteitseisen voor versheid (oxidatiegraad), zuiverheidsstandaarden (vervuiling door het milieu) en de EPA en DHA kwaliteit in de omega-3 olie.

Kijk voor meer informatie op https://goedomega3.com/about

Vitaminekiezer kiest keurmerk GOED

Hazard Analysis and Critical Control Points (HACCP)

Hazard Analysis and Critical Control Points is het voedselveiligheidssysteem voor de analyse van de risico’s en het beheersen van deze risico’s op kritische punten.  Met andere woorden, bedrijven die met voedsel omgaan, voorkomen hiermee dat de veiligheid van ons eten in gevaar komt.

Kijk voor meer informatie op https://www.nvwa.nl/onderwerpen/hygienecodes-haccp

Vitaminekiezer kiest keurmerk HACCP

International Fish Oil Standards Program (IFOS)

Via een bedrijfslidmaatschap van IFOS wordt getest of hun producten die EPA en DHA bevatten voldoen aan wereldwijde normen met betrekking tot toegestane milieuverontreiniging, kwaliteit, veiligheid en zuiverheid. De resultaten worden transparant getoond op de IFO’s Program website.

Kijk voor meer informatie op https://certifications.nutrasource.ca/about/how-certifications-work/ifos

Vitaminekiezer kiest keurmerk IFOS

ISO13485:2016

ISO 13485 is een internationale norm ontwikkeld door de Internationale Organisatie voor Standaardsituatie, waarbij fabrikanten, leveranciers en distributeurs van medische hulpmiddelen aantonen dat zij voldoen aan de wettelijke eisen met betrekking tot medische hulpmiddelen. Ook voor andere bedrijven die betrokken zijn in de keten van een medisch hulpmiddel kan deze norm toegepast worden. Denk bijvoorbeeld aan ontwerp en ontwikkeling, opslag, behandeling, distributie, onderhoud, installatie, service en reiniging/sterilisatie van medische hulpmiddelen.

Kijk voor meer informatie op https://www.iso.org/standard/59752.html

Vitaminekiezer kiest keurmerk ISO13485

British Retail Consortium (BRC)

Het British Retail Consortium (BRC) heeft als doel om voedselveiligheid tot stand te brengen door normering en toetsing in de keten. Hiermee ben je verzekerd van een veilig en legaal product, dat van hoge kwaliteit is.

Kijk voor meer informatie op http://www.brc.org.uk/

Vitaminekiezer kiest keurmerk BRC

ISO 22000

ISO 22000 is een standaard op het gebied van voedselveiligheid die is ontwikkeld door de Internationale Organisatie voor Standaardsituatie. De volledige naam is: ISO 22000 Voedselveiligheid managementsystemen – eisen aan een organisatie in de voedselketen. Deze ISO-norm werd ontwikkeld met als doel een voedselveiligheidsnorm in de markt te zetten die wereldwijd geaccepteerd kan worden.

Kijk voor meer informatie op https://www.iso.org/iso-22000-food-safety-management.html

Vitaminekiezer kiest keurmerk ISO22000

Voedselveiligheid België (Nut/Pl/AS-nr)

Voor voedingssupplementen of voeding verrijkt met supplementen op de Belgische markt wordt een notificatiedossier bij de overheid goedgekeurd met een Nut/PL/AS-nummer. Elk voedingssupplement dat nutriënten, planten(extracten) en/of andere stoffen bevat moet worden genotificeerd bij de overheid (FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu). Bij deze notificatie voeren de overheden diverse conformiteitstesten uit, waaronder een controle van de samenstelling en de werking. Voedingssupplementen die niet beschikken over een NUT-nummer zijn in België illegaal en kunnen daarom dus ook niet als veilig worden beschouwd.

Non-GMO

Supplementen met het Non-GMO logo bevat volgens de leverancier of product géén ‘genetisch gemodificeerde’ ingrediënten. Genetische Modificatie (GMO) is een techniek waardoor genen van planten, bacteriën of gisten worden veranderd om het beste effect te behalen. Wanneer er meer dan 0,9% van een genetisch gemodificeerd ingrediënt in een product zit, moet dit vermeld worden op de verpakking.

Kijk voor meer informatie op https://www.nongmoproject.org/

Vitaminekiezer kiest keurmerk Non-GMO

 

Allergenen en hypoallergeen

Allergenen zijn stoffen die allergische reacties kunnen veroorzaken bij personen die allergisch zijn voor die stof. De Europese wetgeving heeft veertien ingrediënten tot allergeen benoemd. De veertien allergenen zijn: gluten, ei, vis, pinda, noten, soja, melk (inclusief lactose), schaaldieren, weekdieren, selderij, mosterd, sesamzaad, sulfiet en lupine. Wanneer een product op een locatie wordt geproduceerd waar één van deze allergene stoffen ook wordt verhandeld, moet dit op het etiket staan. Er staat dan vermeld dat dit product sporten kan bevatten van één van deze allergenen.
Een product dat hypoallergeen is, bevat geen van de veertien officiële allergenen.  Met andere woorden,  dit betekent een sterk verminderde kans op een allergische reactie. Desondanks is een allergische reactie nooit helemaal uit te sluiten.

Kijk voor meer informatie op https://www.voedselallergie.nl/

Vitaminekiezer kiest keurmerk allergenen

Halal

Supplementen met het halal keurmerk bevatten volgens de leverancier of product geen stoffen, zoals varkensgelatine of alcohol, waardoor het supplement halal onwaardig is. Let op, veel capsules en softgels bevatten gelatine en zijn daarom niet strikt genomen halal. Daarnaast kan er ook alcohol betrokken zijn geweest bij het bereidingsproces of is er een bepaald E-nummer (bv. E120, karmijnrood) in het supplement verwerkt.

Vitaminekiezer kiest keurmerk Halal

Koosjer

Supplementen met het Koosjer certificaat (ook wel geschreven als Kosher) bevatten volgens de leverancier of producent ingrediënten die koosjer zijn. Ingrediënten zoals bijvoorbeeld gelatine of karmijnrood (E120) zullen dan ook niet in deze supplementen zitten.

Vitaminekiezer kiest keurmerk Koosjer

 

Vegetarisch

Producten met het onderstaande keurmerk, bevatten geen ingrediënten met vlees of vis. Het keurmerk is Europees gecertificeerd. De Nederlandse Vegetariërsbond beheert en controleert het keurmerk in Nederland; verwante organisaties doen dit voor andere landen in Europa.

Kijk voor meer informatie op https://www.v-label.eu/

Vitaminekiezer kiest keurmerk vegetarisch

Veganistisch

Producten met het vegan of veganistische keurmerk, bevatten geen dierlijke producten.
Het linker vegan keurmerk is een Europees keurmerk. De Nederlandse Vegetariërsbond beheert en controleert het keurmerk in Nederland; verwante organisaties doen dit voor andere landen in Europa. Het rechter keurmerk is ontwikkeld door de Nederlandse Vereniging voor Veganisme.

Kijk voor meer informatie op https://www.v-label.eu/ en https://www.veganisme.org/wat-wij-doen/vegan-keurmerk/

Vitaminekiezer kiest keurmerk veganistisch

 

Wil je tips ontvangen of op de hoogte blijven van nieuwe producten en ontwikkelingen bij VitamineKiezer?

Volg ons dan op:

Titel: LinkedIn - Beschrijving: image of LinkedIn icon    Titel: Twitter - Beschrijving: image of Twitter icon    Titel: google+ - Beschrijving: image of google+ icon        Titel: Facebook - Beschrijving: image of Facebook icon

Sta je achter onze missie om de wereld van supplementen transparanter te maken? Geef ons dan je steun met je review!